czwartek, 25 lipca, 2024

Warszawa

Kamienica ul. Żelazna 75a, Warszawa

Ze względów zawiłości adresowych powstałych po II wojnie światowej, obiekt ten opisujemy pod adresem Chłodna 25. ::: Sfinansowano ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kamienica ul. Chłodna 25, Warszawa

Nowoczesny, pięciopiętrowy gmach powstały dla Ignacego Partowicza w altach 1937-38. Architektem tej nader futurystycznej, jak na owe czasy budowli był Edward Herstein (1905-ok. 1940-43...

Kamienica ul. Żelazna 74, Warszawa

Nowoczesny modernistyczny budynek, powstały pomiędzy rokiem 1936 a 39. Posesja, na której go wzniesiono zabudowywała się etapami. Na początku, po wydzieleniu się jej, pomiędzy...

Kamienica ul. Ursynowska 30, Warszawa

Cała ulica Ursynowska, podobnie jak Odyńca i biegnący pomiędzy nimi pas zieleni, powstały na bazie pofortecznych terenów wojskowych, pozostałych po likwidacji „Twierdzy Warszawa”.  Likwidację...

Kamienica ul. Sienna 59, Warszawa

Modernistyczny dom powstały (wg Referatu Gabarytów) po 1937 r. Dość niski jak na ówczesne możliwości techniczne i standardy śródmiejskie. Właścicielami posesji wraz z nowowzniesioną...

Kamienica ul. Sienna 45, Warszawa

Wczesno modernistyczny ten obiekt powstał w 1911 r. wg projektu tandemu Henryka Stifelmana (1870-1938) i Stanisława Weissa (1871-1917), dla spadkobierców (sukcesorów) barona Stanisława (Stefana?)...

Kamienica ul. Radomska 22, Warszawa

Omawiany tu dom pod adresem 22, powstał po 1936 roku. W przededniu II wojny światowej był własnością Michała Perłowskiego i być może dla niego...

Kamienica ul. Radomska 20, Warszawa

Omawiany tu dom pod adresem 20, powstał po 1936 roku. W przededniu II wojny światowej był własnością firmy: „Lut” sp. z o.o. i być...

Kamienica ul. Radomska 18, Warszawa

Omawiany tu dom pod adresem 18, powstał po 1936 roku. W przededniu II wojny światowej był własnością Stanisława Niemrycza i być może dla niego...

Kamienica ul. Radomska 16, Warszawa

Omawiany tu dom pod adresem 16, powstał po 1936 roku. W przededniu II wojny światowej był własnością Antoniego Wnuka i być może też dla...

Najnowsze wpisy