sobota, 13 lipca, 2024

Krakowskie Przedmieście

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, Warszawa

Kamienica znana w epoce, jak i obecnie jako „Pod Messalką”. Był to dom ultranowoczesny, jak na swe czasy, wyposażony w najnowsze zdobycze techniki,...

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 85, Warszawa

Miejsce o udokumentowanej zabudowie od XVII w. Najprawdopodobniej już ok. 1670 r. znajdował się od strony Krakowskiego Przedmieścia parterowy dom murowany, należący do niejakiego...

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 83, Warszawa

Miejsce o udokumentowanej zabudowie od XVII w. Już ok. 1700 r. znajdowała się od strony Krakowskiego Przedmieścia parterowa, kamieniczka rymarza Kaspra. Z czasem jej...

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 81, Warszawa

Miejsce o udokumentowanej zabudowie od XVII w. Już ok. 1740 r. znajdowała się od strony Krakowskiego Przedmieścia parterowa, niewielka kamieniczka siodlarza Grymolta. Z czasem...

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 10, Warszawa

Parcela o udokumentowanej zabudowie sięgającej połowy XVII w. Z początku stały tu domy drewniane, a w czasie późniejszym zaczęły pojawiać się kamieniczki. Na omawianym...

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 12, Warszawa

Jest to miejsce o udokumentowanej zabudowie od XVII w. - z początku parterowej i drewnianej, z czasem murowanej, której gabaryty systematycznie się powiększały. Pierwsze...

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 6, Warszawa

Parcela zabudowywana od kilkuset lat, z początku domami drewnianymi. Nieco przed 1770 r. wzniesiono tu dwupiętrowy dom murowany, zrealizowany dla Józefa Niecielskiego. Po ponad...

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 17, Warszawa

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 17. Kamienica frontowa wybudowana w l. 1846-47

Oficyna Krakowskie Przedmieście 16-18, Warszawa

Oficyna Krakowskie Przedmieście 16-18. Kamienica rodziny Liedtke, zw. Pod Messalką.

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 7, Warszawa

Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 7. Kamienica frontowa wzniesiona w l. 1851-52.

Najnowsze wpisy