Kamienica ul. Targowa 8/Skaryszewska 2, Warszawa

625
Kamienica widok ogólny od Targowej, Targowa 8/Skaryszewska 2. Fot. M. Wesołowska, 2021 Dokumentacja wykonana w ramach projektu „Ulica Targowa – społeczna dokumentacja zabytków”
Kamienica widok ogólny od Targowej, Targowa 8/Skaryszewska 2. Fot. M. Wesołowska, 2021 Dokumentacja wykonana w ramach projektu „Ulica Targowa – społeczna dokumentacja zabytków”

W 1876 roku Józef Piotrowski kupił od Ludwiki z Benczewskich Smoczyńskiej posesję nr hip. 231-Pr. Z zakupionej przez siebie działki wydzielił w 1880 roku kolejną o nr hip. 231 B. Na jej terenie w latach 1880-1881 zaczęto budować dla Piotrkowskiego kamienicę. Pozostałą część nieruchomości w 1882 roku kupili od właściciela Aleksander i Magdalena z domu Mingin małż. Kossowicz. Po śmierci Piotrowskiego właścicielami kamienicy zostali jego niepełnoletni synowie: Józef, Władysław, Emil i Wacław. W 1911 roku, w drodze licytacji publicznej, nowymi właścicielami posesji zostali Wiktor i Teofila z Kacprzyńskich małż. Podgórscy. Rok później sprzedali oni połowę nieruchomości Henrykowi i Annie małż. Pajewskim. W 1920 roku Henryk Pajewski (od 1915 roku jedyny właściciel)odsprzedał swoją część Walentemu i Julii małż. Korzec, którzy od 1924 roku występowali pod nazwiskiem Korczak. Wiktor i Teofila Podgórscy sprzedali w 1930 roku swoją część Henrykowi Podgórskiemu. Ostatnimi właścicielami przed wybuchem wojny, od 1933 roku, byli Pejsach i Leja małż. Kestin, którym Podgórski i Korczakowie odsprzedali swoje części nieruchomości. (Opracowała Monika Wesołowska na podstawie ksiąg hip. i repertoriów dokumentów dla nr hip. 231-Pr, APW Oddział w Milanówku, opracowanie własne niepublikowane)

Kamienica dwupiętrowa, o ściętym jednoosiowym narożniku. Elewacja od Targowej ośmioosiowa, od Skaryszewskiej dziesięcioosiowa. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Jest to najstarsza kamienica przy ulicy Skaryszewskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj